Wereld Alzheimer Dag in woord en beeld

Op 21 september – Wereld Alzheimer Dag – werd in cultuurcentrum Tiliander de tentoonstelling ‘Dromen over een dementievriendelijke gemeente Oisterwijk’ geopend door wethouder sociaal domein Dion Dankers. Met in woord de resultaten van een brainstormsessie met maatschappelijke organisaties. En in beeld schilderijen van de cursisten van Atelier Beeldkracht voor mensen met geheugenproblemen. Wethouder Dankers roemde Atelier Beeldkracht als niet alleen een creatieve uitlaatklep maar ook zorg dragend voor verbinding tussen mensen ongeacht hun leeftijd of gezondheid. De rentoonstelling laat volgens hem zien “dat kunst geen beperking kent en dat creativiteit een krachtig hulpmiddel is bij het omgaan met uitdagingen”. En hij deed de oproep te blijven streven naar een inclusief Oisterwijk waarin iedereen de kans krijgt om te stralen.