Activiteiten

Stichting Sociaal Huis Oisterwijk organiseert of ondersteunt vraaggerichte activiteiten, gericht op de behoefte van de inwoners. Dit alles in het kader van participatie, ontmoeting, kennisdeling, acceptatie, bewustwording en socialisering om mensen weer een groter gevoel van eigenwaarde en veiligheid te laten ontwikkelen.