Naai-Verstel-Atelier

Het Naai-Verstel-Atelier is er voor inwoners van Oisterwijk, Moergestel, Heukelom en Haaren die het financieel moeilijk hebben en bekend zijn bij instanties die mensen hierin bijstaan, zoals Mentorhulp Oisterwijk en Farent.

Openingstijden (behalve zon-/feestdagen en vakanties):
Op woensdag van 13.00 tot 15.30 uur.

Algemene Voorwaarden Naai-Verstel-Atelier 

  • De activiteiten van het Naai-Verstel-Atelier van stichting Sociaal Huis Oisterwijk worden tegen een vooraf overeengekomen vergoeding, en op vrijwillige basis uitgevoerd door de aanwezige vrijwilligers.
  • Reparaties worden zo veel mogelijk uitgevoerd in overleg met de klant.
  • NOCH de organisatie van het Naai-Verstel-Atelier, NOCH de vrijwilligers zijn
    aansprakelijk voor schade als gevolg van verstrekte reparatieadviezen of -instructies, voor schade aan de ter reparatie aangeboden artikelen, voor gevolgschade of voor andere schade die het gevolg is van activiteiten van het Naai-Verstel-Atelier.
  • Artikelen voor reparatie dienen schoon te worden aangeleverd. Materialen die moeten worden aangebracht, zoals ritsen, knopen e.d., dienen nieuw te zijn en door de klant zelf te worden aangeleverd.
  • Klanten die kapotte artikelen aanbieden ter reparatie, doen dat op eigen risico. Klant weet zeker dat er geen fabrieksgarantie meer zit op het te repareren artikel.
  • De vrijwilligers geven geen garantie op de met hun hulp uitgevoerde reparaties en zijn niet aansprakelijk als artikelen die bij het Naai-Verstel-Atelier zijn gerepareerd, thuis toch niet blijken te functioneren.
  • De vrijwilligers behouden zich het recht voor om bepaalde voorwerpen niet te repareren.
  • De klanten van het Naai-Verstel-Atelier zijn zelf verantwoordelijk voor het netjes afvoeren van kapotte voorwerpen die niet konden worden gerepareerd.