Over Sociaal
Huis Oisterwijk

Oisterwijk is een welvarende gemeente, maar ook Oisterwijk kent groepen inwoners die het moeilijk hebben. Door bijvoorbeeld armoede, werkloosheid, eenzaamheid of ziekten als dementie. Natuurlijk willen we dat iedereen op een betekenisvolle wijze deel kan nemen aan de Oisterwijkse samenleving. Dat we een ‘samenredzaam Oisterwijk’ zijn. Daarom hebben een aantal Oisterwijkse Sociaal Ondernemers het initiatief genomen om stichting SOCIAAL HUIS OISTERWIJK in het leven te roepen.

Sociaal Ondernemers
Sociaal Ondernemers zijn ondernemers die het creëren van maatschappelijke waarde boven winst stellen. In Oisterwijk is dat bijvoorbeeld Mentorhulp Oisterwijk. Landelijk is er sprake van een groeiende maatschappelijke beweging van sociale ondernemingen. De Nederlandse regering ziet veel heil in deze beweging, “want sociale ondernemingen zoeken nieuwe innovatieve oplossingen voor de meest ingewikkelde problemen in onze maatschappij” (SER Advies, 2015). Ook de gemeenteraad van Oisterwijk ziet de waarde van sociale ondernemingen. In haar vergadering van 5 juli 2018 heeft zij uitgesproken dat sociale ondernemingen dezelfde rol en positionering als de reguliere hulpverleningsorganisaties moeten krijgen. Oisterwijk is daarmee de 2e gemeente in Nederland die sociaal ondernemerschap in haar sociaal beleid heeft opgenomen.

Sociaal Huis
De droom van de Sociaal Ondernemers is een fysieke plek voor kwetsbare inwoners van de gemeente Oisterwijk, waar zij elkaar kunnen ontmoeten en op een betekenisvolle wijze deel kunnen nemen aan de Oisterwijkse samenleving. Een SOCIAAL HUIS dat tegelijk ook een SOCIAAL THUIS is. Maar ook een plek waarin sociale ondernemers optimaal met elkaar en anderen kunnen samenwerken, om daarmee een groter bereik en meer maatschappelijke impact te realiseren. Om deze droom te realiseren is een samenwerkingsverband van Sociaal Ondernemers opgezet in stichting SOCIAAL HUIS OISTERWIJK.

Sociale verbinding
In het SOCIAAL HUIS is ‘sociale verbinding’ het sleutelwoord. Verbinding maken tussen inwoners, ondernemingen en maatschappelijke organisaties, in of betrokken bij de gemeente Oisterwijk, om kwetsbare inwoners te herkennen, te activeren en daar waar nodig, juiste en tijdige hulp te bieden, zodat zij betekenisvol en duurzaam, kunnen functioneren in de samenleving, waardoor de Oisterwijkse gemeenschap samenredzaam en inclusief wordt en waarmee maatschappelijke winst wordt geboekt.

Van 18 t/m 22 september 2018 hebben de sociale ondernemers een Week van de Verbinding georganiseerd om in tal van activiteiten duidelijk te maken wat ‘ontmoeting en verbinding’ in een Sociaal Huis inhoudt. Een meer dan geslaagde week, die met zo’n 800 deelnemers uit de gemeente Oisterwijk (en de kern Haaren) duidelijk gemaakt heeft dat er een voedingsbodem en maatschappelijke behoefte is voor een SOCIAAL HUIS.

Beleid

Sociaal Huis Oisterwijk kan haar taken niet uitvoeren zonder de hulp van vrijwilligers. In het kader van transparantie is ons beleid ten aanzien van de omgang met onze vrijwilligers hier te lezen Vrijwilligersbeleid Sociaal Huis Oisterwijk.

De gedragscode van onze stichting, die de richtlijnen bevat voor de omgang tussen de vrijwilligers, eventuele betaalde medewerkers, door de stichting ingezette personen en de bestuursleden van de stichting, is hier te lezen Gedragscode Sociaal Huis Oisterwijk.

Mocht een van de bestuursleden, de betaalde medewerkers of de vrijwilligers over bepaalde zaken overleg willen met onze vertrouwenspersoon binnen de stichting, dan kan contact worden opgenomen met Karin Rentmeester via telefoonnummer 06 – 47 93 38 72.

Het bestuur

Eric Rentmeester

Voorzitter

Heinz Zanders

Penningmeester

Joop van Hezik

Secretaris

Erik Haenen

Bestuurslid Evenementen en Ondernemerscontacten

Wilma Schutte

Bestuurslid Dementie Vriendelijke Gemeente Oisterwijk

Het Sociaal Huis als toonbeeld van de samenwerkende samenleving.

Het Sociaal Huis is opgebouwd uit blokken afkomstig van alle segmenten van de samenleving. De kleuren van de blokken stellen de verschillende groepen voor die het sociaal huis mogelijk maken. Op groene Nederlandse grond staan de blokken in nationale kleuren, blauw en rood met witte omranding. De kleuren hier staan ook ter verbeelding van mannen en vrouwen, of politiek ‘blauw’ en politiek ‘rood, kortom de samenwerking van de samenleving. Bovenop de blokken ligt het dakvormige blok in het oranje dat verwijst naar de Nederlandse overheid als overkoepelend orgaan, die bestaat op basis van de bevolking. De blokken vertegenwoordigen in zekere zin ook de kinderen die zulke huizen bouwen met vergelijkbare blokken. Het doel is om als samenleving bij te dragen aan jong en oud als ook bestendig voor de toekomstige generaties.

Het logo is strak met levendige, maar niet al te felle kleuren zoals de mode rond deze tijd betaamd. De vier levendige centrale kleuren (groen, blauw, rood, oranje) bevat drie varianten van die kleur (donker, middel, licht) om op die manier bij te dragen aan het 3d-effect. Het idee hiervan is dat het huis tastbaar is voor de aanschouwer, visueel makkelijk herkenbaar (van dichtbij én veraf), en ook uitnodigend is. De kleuren zijn ingericht op basis van het kleurenspectrum van de koelere kleuren (groen en blauw) naar de warmere kleuren (rood en oranje). Op deze manier kunnen we veelkleurigheid uitstralen, zonder dat het té druk wordt: er is harmonie in de diverse samenwerking.

Zo is het sociaal huis een product van het samenwerken van de bevolkingsgroepen in de maatschappij, instanties en de overheid, allen samenwerkende op Nederlandse bodem die we allemaal delen. De blokken zijn bijeengebracht tot een mooi, functioneel geheel, waar ieder terecht kan en waar iedereen zijn eigen steentje aan kan bijdragen ter ontplooiing van ieder in onze samenwerkende samenleving.

    Met het versturen van deze gegevens gaat u akkoord met de wijze waarop wij uw gegevens verwerken (zie privacy beleid)