Over Sociaal
Huis Oisterwijk

Oisterwijk is een welvarende gemeente. Maar ook Oisterwijk kent groepen inwoners die het moeilijk hebben. Door bijvoorbeeld armoede, werkeloosheid, eenzaamheid of ziekten als dementie. Natuurlijk willen we dat iedereen op een betekenisvolle wijze deel kan nemen aan de Oisterwijkse samenleving. Dat we een ‘samenredzaam Oisterwijk’ zijn. Daarom hebben een aantal Oisterwijkse Sociaal Ondernemers het initiatief genomen om  stichting SOCIAAL HUIS OISTERWIJK in het leven te roepen.

Sociaal Ondernemers
Sociaal Ondernemers zijn ondernemers die het creëren van maatschappelijke waarde boven winst stellen. In Oisterwijk zijn dat bijvoorbeeld Mentorhulp Oisterwijk en de Dementie Coöperatie Oisterwijk. Landelijk is er sprake van een groeiende maatschappelijke beweging van sociale ondernemingen. De Nederlandse regering ziet veel heil in deze beweging, “want sociale ondernemingen zoeken nieuwe innovatieve oplossingen voor de meest ingewikkelde problemen in onze maatschappij” (SER Advies, 2015). Ook de gemeenteraad van Oisterwijk ziet de waarde van sociale ondernemingen. In haar vergadering van 5 juli 2018 heeft zij uitgesproken dat sociale ondernemingen dezelfde rol en positionering als de reguliere hulpverleningsorganisaties moeten krijgen. Oisterwijk is daarmee de 2e gemeente in Nederland die sociaal ondernemerschap in haar sociaal beleid heeft opgenomen.

Sociaal Huis
De droom van de Sociaal Ondernemers is een fysieke plek voor kwetsbare inwoners van de gemeente Oisterwijk, waar zij elkaar kunnen ontmoeten en op een betekenisvolle wijze deel kunnen nemen aan de Oisterwijkse samenleving. Een SOCIAAL HUIS dat tegelijk ook een SOCIAAL THUIS is. Maar ook een plek waarin sociale ondernemers optimaal met elkaar en anderen kunnen samenwerken, om daarmee een groter bereik en meer maatschappelijke impact te realiseren. Om deze droom te realiseren is een samenwerkingsverband van Sociaal Ondernemers opgezet in stichting SOCIAAL HUIS OISTERWIJK.

Sociale verbinding
In het SOCIAAL HUIS is ‘sociale verbinding’ het sleutelwoord. Van 18 t/m 22 september 2018 hebben de sociale ondernemers een Week van de Verbinding georganiseerd om in tal van activiteiten duidelijk te maken wat ‘ontmoeting en verbinding’ in een Sociaal Huis inhoudt. Een meer dan geslaagde week, die met zo’n 800 deelnemers uit de gemeente Oisterwijk (en de kern Haaren) duidelijk gemaakt heeft dat er een voedingsbodem en maatschappelijke behoefte is voor een SOCIAAL HUIS.

Het bestuur

Eric Rentmeester

Voorzitter

Erik Haenen

Penningmeester

Joop van Hezik

Secretaris