Start werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente Oisterwijk

Op 1 maart is de nieuwe werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente Oisterwijk gestart onder de vlag van de stichting Sociaal Huis Oisterwijk met een bijeenkomst in zorgcentrum Haarensteyn in de kern Haaren.

Een bijzondere bijeenkomst want de eerste keer dat we onszelf presenteren als nieuwe werkgroep, aldus Wilma Schutte. Die uitlegde dat met de gemeentelijke herindeling de vrijwilligers die actief waren in de gemeente Oisterwijk en de voormalige gemeente Haaren elkaar gevonden hebben in hun missie om een dementievriendelijke gemeente te vormen. Echt een missie zo vertelde ze, want heel erg nodig door de vergrijzing en de toename van het aantal ouderen.

Puzzel
Dat was ook de boodschap van Francien van de Ven, gastspreker en auteur van twee boeken over dementie. Zij legde uit hoe anders het menselijk brein gaat werken als gevolg van ziekte dementie. En dat dit bij ieder mens anders werkt. Dat maakt het volgens haar tot een puzzel, waarbij je steeds goed moet kijken naar: Wie is die mens? En dat je anders moet communiceren met mensen met dementie en kijken vanuit het perspectief van de persoon met dementie. Maar ook hoe belangrijk het is dat mensen met dementie graag nog van betekenis willen zijn en een eigen regie willen voeren. “Dat maakt de omgang met mensen met dementie ook tot ‘de kunst van het laten’.” Wat op gespannen voet kan staan met de neiging in onze samenleving om alle verantwoordelijkheid over te laten nemen door de zorg uit goede bedoelingen en veiligheidsoverwegingen. “Maar wie zijn wij om de eigen verantwoordelijkheid af te pakken van mensen met dementie?”. Eerst naar de mens kijken en pas daarna naar de regel, was haar pleidooi.

Francien wees er op dat 1 maart ook de Nationale Complimentendag was en dat juist het geven van complimenten heel goed werkt in de bejegening van mensen met dementie. De werkgroep Dementie Vriendelijke Gemeente Oisterwijk wil graag een heel groot compliment geven aan alle inwoners van de gemeente Oisterwijk die mantelzorger zijn van iemand met dementie.

Voor informatie: info@dvgoisterwijk.nl