Dromen over een dementievriendelijke gemeente Oisterwijk. Een nieuwe alliantie.

De ziekte dementie is één van de grootste maatschappelijke uitdagingen waar we voor staan als samenleving. Ook in de sterk vergrijzende gemeente Oisterwijk. Het overgrote deel (80%) van het aantal mensen met dementie woont thuis. Het aantal Oisterwijkse inwoners met dementie in de thuissituatie dat een beroep op inmiddels 4 case managers dementie doet, is in de periode 2009-2022 met 425% gestegen. En deze trend zet zich door. “Mensen met dementie kun je niet veranderen, dus de samenleving moet veranderen.”, is het motto van deze case managers dementie. Maar hoe?

Op woensdag 12 april werd in Tiliander een nieuwe ‘Alliantie Dementie Vriendelijke Gemeente Oisterwijk’ in het leven geroepen. In een druk bezochte bijeenkomst ‘dromen over een dementievriendelijke gemeente Oisterwijk’. Wethouder sociaal domein Dion Dankers gaf de aftrap met een beeld van een Oisterwijkse samenleving waarin iedereen begrijpt hoe je met mensen met dementie om moet gaan. En waarin we hofjes bouwen waarin inwoners samen voor elkaar zorgen.

Voor Atelier Beeldkracht, waar inwoners met dementie les krijgen in schilderen, was de droom dat de mensen zelf hun verhaal kunnen vertellen, is het niet in woorden dan in beelden. Maar ook een ondernemer van een rijwielhandel die regelmatig verwarde personen in haar zaak krijgt en behoefte had aan een telefoonnummer en wilde horen hoe ondernemers het goed kunnen doen. Waarop meteen de Bibliotheek aanhaakte met de droom een centraal informatiepunt in te willen richten.

Tal van dromen werden gedeeld. Variërend van maatjes-projecten, dementievriendelijke verenigingen, een zangkoor, kletsbankjes, een beweegroute met pictogrammen in de natuur, kinderdagverblijven in verpleegtehuizen, vergeetmenietjes op winkels en huizen waar je hulp kunt vinden.

Na afloop was iedereen het er over eens dat de bijeenkomst veel energie had voortgebracht. Ter plaatse werd een nieuwe ‘alliantie dementievriendelijke gemeente Oisterwijk’ in het leven geroepen. En melden zich 4 aanwezigen aan om al de gedeelde dromen te vertalen in een advies van deze alliantie aan de politieke partijen in de gemeenteraad (de grote afwezigen) en het college van B&W. En om op basis van al de gedeelde dromen een tentoonstelling in te richten die geopend wordt op 21 september 2023 (Wereld Alzheimer Dag).

Voor informatie of reactie: info@dvgoisterwijk.nl

   

Op de 1e foto case manager dementie Rianne Pijnenburg en op de 2e foto wethouder Dion Dankers in gesprek.